O nás

Každodenní práce a setkávání se se zdravotně znevýhodněnými  občany , především klienty Jedličkova ústavu v Liberci , poznávání  jejich  problémů a  překážek  v životě nás vedlo k založení spolku Via fidelis z.s.  Jako  nestátní  nezisková  organizace jsme se  rozhodli  být  nápomocni   po stránce  zdravotní   i  po stránce sociální.
Spolupracujeme  se  subjekty ,  které  se  intenzivně věnují sociální rehabilitaci Therasuit,  která   ambulantní formou poskytuje   osobám  s kombinovaným  postižením  a  osobám jinak znevýhodněným,   možnost  zapojit se do aktivního života.Sociální rehabilitace Therasuit   zvyšuje   soběstačnost  klienta,  napomáhá  tak zvládat  jejich  samostatný život s ohledem na jejich  možnosti , umožňuje   klientům  maximálně rozvinout jejich potenciál a v neposlední řadě  zkvalitňuje  způsob života osob se zdravotním postižením a jejich nejbližším, kteří o ně pečují.  S ohledem na zdravotní stav klienta a navázáním spolupráce s jeho nejbližšími  se  snažíme doporučit  vhodné  zdravotnické  zařízení  a dopomůžeme tak k zařazení klienta do aktivního života.
Naše zkušenosti  uplatňujeme  také poradenské činnosti pořádáním přednášek a konzultací se zaměřením na prohloubení  znalostí  v oblasti sociálně  zdravotní  rehabilitace,  v sociálním podnikání a  poradenství.  
Velmi si vážíme úzké spolupráce s Jedličkovým ústavem v   Liberci  a    Asociací rodičů  dětí  s  DMO.   Jejich  zkušenosti ,  připomínky  a obětavost jsou pro nás velkým přínosem ,  inspirací  a pomáhají nám být v naší práci maximálně  efektivní  a  rychle se zorientovat v problematice každého zdravotně znevýhodněného klienta.  Rádi   pomůžeme  vytipovat,  sestavit  přehled  vhodných  nadací , které  přispívají  na jednotlivé léčby,  a také  nabídnout  způsob a  možnosti  jak  nadace   či  jiný  subjekt,  oslovit a sehnat tak finanční prostředky  na  léčbu, která v současné době  není  hrazena ze systému zdravotních pojišťoven.
 
Za spolupráci děkujeme
Asociace  rodičů  dětí  s DMO  –  www.asociace-deti-dmo.cz
Jedličkův ústav V Liberci  –  www.ju-lbc.cz
Rehabilitační zařízení Sarema Liberec s.r.o.  –  www.sarema.cz